קיט חיפוי אקוסטי 8 יח פולסר 4 יח בס

1,923.00 1,550.00

קיט חיפוי אקוסטי 8 יח פולסר 4 יח בס Vicoustic Mix Kit Pulsar COMB1A

4 Mega Fusor Bass Traps
8 Pulsar Absorption Panels
Excellent absorption
Easy to install
Complete solution for rooms under 6 m2
One box contains 8 Pulsar panels and 4 Mega Fusor Bass Traps

קטגוריה:
Features: 4 Mega Fusor Bass Traps 8 Pulsar Absorption Panels Excellent absorption Easy to install Complete solution for rooms under 6 m2 One box contains 8 Pulsar panels and 4 Mega Fusor Bass Traps
גלילה למעלה